Tre søkere som økonomisjef, Frode er den eneste som ikke er hemmelig

foto