Det er gjort flere endringer i selskapet Andøy Næringspark AS.

Det viser Brønnøysundregistrene.

Selskapet, som i juli skiftet navn fra OTR Eiendom AS til Andøy Næringspark AS, har blant annet økt kapitalen. I februar ble den økt til 450.000 kroner, mens den nå er økt ytterligere til 563.204 kroner.

Det har også blitt gjort endringer i styret.

Roald Arne Haugesten er fra før styreleder, mens Odd Terje Jenssen, Ronny Bjørkås er styremedlemmer. Nå har Torben Torbjørnsen også trådt inn i rollen som styremedlem.