Vil skape turistattraksjon av utgammelt gravfelt

foto