Det er Andreas Lande, kommunepsykolog og Heidi Høwe, prosjektleder Ukraina i Sortland kommune som inviterer til møtet.

– Mange har tanker om hva flyktninger som kommer kan ha behov for, og en del kan kanskje ha reservasjoner mot å tilby hjelp til noen som står i en katastrofe, krig eller krise, i frykt for å ikke strekke til. Sortland kommune ønsker å komme en del av disse tankene i møte og åpne opp for spørsmål. Kommunepsykolog og paneldeltakere ansatt i Sortland kommune ønsker å gi konkrete svar og råd, står det i pressemeldingen fra kommunen.

Kommunen skriver at krigen i Ukraina er den største flyktningkatastrofen siden 2. verdenskrig. En stor andel av landets befolkning er drevet på flukt og over 4 millioner mennesker har flyktet over grensen.

Regjeringen har bedt om bosetting for 35.000 flyktninger i første omgang, men det forventes flere i løpet av året. Sortland kommune har i første omgang vedtatt å ta imot og bosette 200 flyktninger.

– De som kommer, er i stor grad kvinner med barn (40% av alle flyktningene som kommer er under 14 år) og i noen grad også eldre. Det vil ikke bare kreve forsterkning i det kommunale tjenesteapparatet for å tilby likeverdige tjenester til ankomne flyktninger, men vi er også avhengige av at frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner bidrar for å få til en så god integreringsprosess som mulig, skriver de i pressemeldingen.

På bakgrunn av dette inviterer kommunen alle kommunale tjenester, frivillige lag, foreninger og øvrige interesserte til folkemøte på Kulturfabrikken torsdag kveld 7. april.