Denne kommunen gjorde økonomisk snuoperasjon

foto