Kommunen, som er tiltakshaver, jobber for tiden med detaljreguleringen av området og har leid inn Rambøll til å gjøre reguleringsarbeidet.

– Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlige rom og møteplasser i området Lødingen Hamn, skriver de på sin hjemmeside.