Skolestart på nedleggingstruet skole - uten utbedringer