Andøy best på tredjedoser, men ligger et stykke etter de som er kommet lengst

Andøy kommune er en av tre kommuner i Vesterålen og Lødingen som har vaksinert over halvparten av alle over 45 år. Foto: NTB