Andøy best på tredjedoser, men ligger et stykke etter de som er kommet lengst

foto