I 2013 har ikke Stokmarknes Handelsstands Forening hatt noevalgt styre. Onsdag kveld kom imidlertid fire nye navn på plass.

De nye navnene er Stian Fredriksen (Helsebanken), EspenVestgård Pettersson (Børøya Engros), Sarah Skoglund (Blomsterdesign) og KateAdolfsen-Trabelsi (Tannlegen i Nesset) skal det neste året jobbe for å leggetil rette for hyggelig handel og trivsel på Stokmarknes.

Foreninga har i overkant av femti medlemmer, og formålet erå fremme næringslivet.

Dugnad

Mandag kveld inviteres det til årets første dugnad isentrum, og alle som ønsker det kan bidra.

Først og fremst er det feiing, spyling og søppelplukking somstår på programmet.