Den nye stillingen skal lede et prosjekt som skal utrede fordeler og ulemper ved dagens kommunestruktur i Vesterålen. Dette skal danne et faktabasert grunnlag for kommunenes videre behandling av fremtidig kommunestruktur.

– Vi ser at vi bør ha noen som jobber dedikert med dette, det kommer litt på toppen av det vi gjør i administrasjonen fra før, sier sekretariatsleder Silje Kristoffersen.

Fordeler og ulemper

Regionrådet legger opp til folkemøter i de ulike kommunene ved oppstart av prosjektet, og før fremleggelse av den endelige rapporten.

Utredningsarbeidet skal tematiseres. Prosjektet skal utrede demografi, næringsutvikling, kultur og idrett, infrastruktur, kommunal tjenesteproduksjon, kommunal økonomi, og demokrati.

– Det absolutt viktigste i prosjektet er å få god informasjon ut i kommunene, samt å få medvirkning fra befolkningen, sier Kristoffersen.

Rapporten skal være til hjelp for de ulike kommunestyrene.

– Det vil være opp til hvert kommunestyre å ta stilling til alternativ kommunestruktur i Vesterålen. Prosjektet vil kun se på de ulike tilnærmingene, og utrede fordeler og ulemper for de enkelte kommunene samt se på alternative samarbeidsmodeller.

For mange og for små

Regjeringens ekspertutvalg fastslo i mars at en kommune bør ha minst 15.000 innbyggere dersom den skal greie å utføre alle oppgavene den er pålagt. Det vil innebære en reduksjon i antall norske kommuner fra 428 til drøyt 100.

– Det er stor debatt og sterke følelser knyttet til spørsmålet om kommunestruktur. I tillegg får vi føringer fra sentralt hold, påpeker Kristoffersen.

Regionrådet ba i vinter Fylkesmannen om et tilskudd på tre millioner kroner for utredningen av storkommune. Ifølge prosjektets budsjett og finansieringsplan vil prosjektet få en prislapp på nærmere seks millioner kroner.

Søknadsfristen for stillingen utløp i månedsskiftet april/mai. Tolv personer har søkt på stillingen. Prosjektets varighet er satt til ett år, med oppstart når nyansettelsen er på plass.

- Kan bli siste periode

Arne Ivar Mikalsen (V) regner med dagens kommunestyre er det siste som sitter ut sin periode.

Mikalsen sitter i styret for Nordland Venstre, Venstres sentralstyre og i kommunestyret i Hadsel. Du kan trygt regne han for å være en velinformert mann når det kommer til strømninger i norsk politikk. Midt i den strømmen sitter nå partiet hans Venstre. Samen med KrF samarbeider Venstre med regjeringspartiene Høyre og Frp om en borgerlig regjering.

- Jeg regner med det er siste periode vi har et kommunestyre i Hadsel som sitter ut hele sin periode, sier Mikalsen.

Går Hadsel inn i sin siste periode fra høsten 2015, går Sortland kommune også inn i sin siste periode.

Mikalsen utdyper:

- Signalene fra Frps landsmøte er tydelige. Det kommer tidsfrister, og de kommer fortere enn folk har tenkt. Jeg og andre politikere i Vesterålen bestemmer ikke noe som helst rundt dette. Vi kan ikke opptre som en føderasjon.

Slik beskriver Mikalsen muligheten for å påvirke Stortinget til ikke å gjennomføre kommunesammenslåing.

Sortland-ordfører Grete Ellingsen (H) er ikke like kategorisk.

- Jeg tror ikke endringene kommer så raskt. Slik jeg har forstått det er det ikke flertall på Stortinget for å bruke makt, sier Ellingsen.