Bakgrunn: Endrer omstridt forslag

– For meg så virker det som at det avisoppslaget «Det nye Brattåsen» har vært med på å farge mange av naboene sitt inntrykk av hva vi vil drive med. Det vi nå gjør er å endre planene for å imøtekomme de tilbakemeldingene som er kommet, sier Jakobsen.

Nabo til det planlagte industriområdet sør på Børøya: – Endringene har ikke noe å si, vi vil ikke ha dem som nabo Hanne Tufthaug er nærmeste nabo til det planlagte industriområdet sør på Børøya. Hun mener endringene til tiltakshaver Ryt Invest, som gjør at de ikke kan losse grus på området, ikke har noe å si. – Sameksistens

Etter planen skulle selskapet ha mulighet til å losse singel, eller strøsand om du vil, fra båt inn på området. Dette møtte massiv motstand fra naboene. Derfor sendte Jakobsen onsdag et brev til kommunen med informasjon at de endrer planene og tar vekk muligheten for lossing av singel.

– Vi gjør dette for at vi ønsker å ha en sameksistens med naboene. Det å kunne ha muligheten til å ta imot båtlass med grus var noe som var viktig for oss, men vi velger det vekk for å komme naboene i møte.

Hanne Tufthaug er nærmeste nabo til planlagt industrifelt: – Håper politikerne står på sitt og stopper planene Hanne Tufthaug fikk applaus da hun gikk ned av talerstolen i kommunestyresalen mandag kveld. Hun håper nå kommunestyret står på det vedtaket formannskapet tok i forrige uke. – Vanskelig å snu dem

VOL snakket med det som på mange måter er naboenes talsperson, Hanne Tufthaug, om endringene i planene. Hun mente de endringene ikke hadde noe å si. Det reagerer Jakobsen på.

– Det er dessverre slik at for enkelte er det sånn at når det først har bestemt seg, så er de umulig å snu. Det kan virke som at det er slik i enkelte tilfeller her. Vi har uansett ærlige hensikter og ønsker  jobbe med nabolaget.

– Tufthaug sier støyen der nede allerede er uutholdelig. Hva tenker du om det?

– Vår hensikt er å ta hensyn. Vi prøver så langt vi kan å strekke ut ei hand, så får vi håpe at noen er villig til å imøtekomme oss.

Yngvar Jakobsen i Ryt Invest/Alf Brekken fortviler: – Naboene har feil inntrykk av hvilken aktivitet det vil bli Daglig leder i Ryt Invest og Alf Brekken, Yngvar Jakobsen, mener naboene til industrifeltet på søndre Børøya har et feil inntrykk av hva slags aktivitet selskapet vil ha om området blir godkjent ut fra planforslaget fra selskapet. – Forutsigbarhet

– Om du skulle fått snakket til politikerne som gir tommel opp eller ned for å legge forslaget ut på høring i morgen, hva ville du sagt?

– Jeg synes i første omgang at de skal ta innover seg at det er viktig å ta vare på de få næringsarealene vi har. Det er en stor mangelvare av slike områder. Så syns jeg også de skal se på signalene et nei i morgen gir med tanke på forutsigbarhet for næringslivet. Vi er avhengig av å få et nytt område å være på for å kunne holde hjulene i gang, sier han og fortsetter.

–  Om det er slik at man selv ikke i en arealplan kan ha forutsigbarhet, så blir det vanskelig. Næringsdrivende må kunne være trygge på at når det står i en arealplan at området er att av til næringsvirksomhet, så må en kunne være trygg på at det kan være mulig å utvikle.