Fra og med skoleåret 2016-2017 skal timetallet i naturfag for 5.-7. trinn utvides med 38 timer, skriver Utdanningsdirektoratet.

"Tett på realfag" er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og den gjelder fra 2015 til 2019. Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og glede. Målgruppene er derfor lærere, ledere, andre tilsatte og eiere i barne­hager og skoler.

Tiltaksplanen følger de fire målene for strategien. Disse er:

1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring

og økt motivasjon.

2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.

3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.

4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.