– En helhetlig vurdering av både operative og økonomiske konsekvenser lå til grunn