Kommunereformen ble sluttbehandlet i kommunestyret torsdag. Det såkalte 0-alternativer, som betyr at Hadsel ikke skal slå seg sammen, ble foreslått av arbeidsutvalget. Forslaget ble deretter enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det var Frp som la frem et forslag om at dersom kommunesammenslåing vil bli diskutert i fremtiden skal man holde en folkeavstemning som skal veie tungt.

- Vi anbefaler at vi forsetter som egen kommune. Samtidig ser vi at interkommunalt samarbeid er tjent penger, og vi i Regionrådet jobber med det, uttalte hadselordfører Siv Dagny Aasvik i forbindelse med forslaget.

Påvegne av Frp vil jeg legge frem et forslag , tilføyd en setning, dersom fremtidig kommune, sakl Hadsel kommunesammenslåing, skal det være en folkeavstemning som skal veie stort.

I tillegg ønsker de å ta forslaget om at folkeavstemningen skal ha 16-årsgrense.