Tromsøbedriften JM Hansen er prosjekteier. De samarbeider med Nordlaks, Salmar Nord og SB Seating, som er pådrivere.

Visjon

-Visjonen er at fremtidens lakseoppdrett skal kunne styres fra kontrollrom på land. Allerede i dag er det mulig å fjernstyre fôring av laks fra land, mens det tidligere satt en fôrer på hvert anlegg. Nå kan fôrerne sitte i samme rom og betjene mange anlegg samtidig. Dette gir mer enn bare kollegialt felleskap: Man lærer av hverandre og utvikler spisskompetanse og nye fôrstrategier i fellesskap. Teknologien legger til rette for styrket kompetansebygging, skriver Sintef i en pressemelding.

Kontrollrom

Ny teknologi kan gjøre at flere oppgaver legges til et kontrollrom. Nordlaks har etablert et slikt kontrollrom på Stokmarknes. I fremtiden vil man kanskje kunne fjerninspisere et oppdrettsanlegg, og områdeovervåking kan være til hjelp i beredskapssituasjoner.

-Oppdrett av laks er en krevende og kostbar oppgave, men ved å ta i bruk fjernstyrte driftsmetoder, så kan anlegg driftes sikrere og mer kostnadseffektivt.

Muligheter

-Mulighetsrommet som utforskes omfatter blant annet bedre og mer robust instrumentering, standardiserte løsninger for informasjonsoverføring mellom anlegg og land, bedre utnyttelse av målte verdier satt inn i riktig kontekst, samt bedre grafisk fremstilling av tilgjengelig informasjon for bedre beslutningsstøtte. Som eksempel nevnes nye løsninger for måling av fiskens aktivitet i vannoverflaten som automatisk kan settes i sammenheng med pågående operasjoner som fôring, skriver Sintef i pressemeldingen.