Politimester Tone Vangen i nye Nordland politidistrikt gjestet Sortland i forrige uke for å fortelle ordførerne i Vesterålen om arbeidet med nærpolitireformen. Hun kunne ikke garantere økt bemanning for en region som regionrådsleder Siv Dagny Aasvik mente ikke har vært prioritert ressursmessig.

Frustrert over tildelinger

Mandag får reformen og Politidirektoratet(POD) krass kritikk fra Vegard Kristiansen, hovedvernombud for politiet i Salten. I et innlegg publisert på politiforum.no skriver han om dyp frustrasjon over tildelingene til politidistriktene i 2016.

- Det er tildelt midler i et år der vi skal drifte som normalt, samtidig som vi skal gjennom den største omstillingen i etatens historie. Vår politidirektør lover et mer effektivt politi i fremtiden når omstillingen er ferdigstilt. Ordet "effektivt” uttalt fra ledere på dette nivået betyr egentlig ”innstramminger”, og innstramminger i det offentlige betyr en betydelig reduksjon av de som faktisk produserer noe. Beredskap, etterforsking og forebygging vil bli skåret ned til et minimum, mens etaten fylles av prosjekt- og lederstillinger. Sannheten er at jo flinkere vi er og mer penger vi effektiviserer, jo mer penger tar POD fra oss. I andre enden venter et akkurat samme politi med like elendige budsjetter, skriver Kristiansen.

- Total arroganse

Han mener midlene til politiet fordeles skjevt, og peker på at Nordland kommer dårligere ut enn andre politidistrikt. Kristiansen skriver videre at Politidirektoratet har fått tydelige signaler om hvordan det står til ute i politidistriktene, og hvor lite som egentlig skal til for å gi litt økonomisk drahjelp i en kritisk situasjon.

- Når de da fortsetter å dra inn penger i stedet for å øke budsjettene, så vitner det om total arroganse.

- Hverdagskriminalitet bortprioriteres, dårlig beredskap, dårlig utstyr og en beskjed om at vi ikke kan rykke ut på grunn av økonomi kommer fortsatt til å prege politiet. Den såkalte ”nærpolitireformen” er etter mitt syn tidenes bløff fra POD, og for meg er det underlig at våre politikere som har tilført midler til etaten tillater at midlene stopper på toppen i politiet, avslutter Kristiansen.