Stor økning i antall utenlandsreiser fra Evenes

foto