Nav har feiltolket hva ansatte har krav på fra lønnsgarantiordningen, fastslår Oslo tingrett. Nav erkjenner feilen og vil ettergå saker fra og med 2014.

Det skjer etter at et medlem i fagforeningen Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon (Nito) vant fram i retten, skriver E24. Vedkommende mente han hadde rett på 52.000 kroner i ubetalt lønn, noe Nav ifølge dommen fra Oslo tingrett feilaktig mente var utestående feriepenger.

Lønnsgarantiordningen sikrer at ansatte som jobber i en bedrift som går konkurs, kan få hele eller deler av lønn og feriepenger de har krav på når arbeidsgiver ikke kan betale.

Etter en lang rettsprosess vedgikk Nav at loven var tolket feil, og at den tidligere ansatte hadde krav på lønn. Nå skal Nav se om den feilaktige tolkningen kan ha ført til at andre har fått for lite penger utbetalt.

– Enkeltsaken fra tingretten dreier seg om hvordan feriepengeloven er sett opp mot lønnsgarantiloven. Det er ennå for tidlig å si hvor mange andre saker dette kan omfatte. Vi vet at det langt fra gjelder alle lønnsgarantisaker, og bare saker som er behandlet etter 2014. Vi vil nå undersøke saker behandlet etter 2014, skriver seksjonssjef Bente Thori-Aamot i Navs ytelsesavdeling i en epost til E24.