Barentshavet: Tilrår å sette ned torskekvoten til det laveste siden 2009