NHO opplever en markant økning i andelen bedrifter som ser dystert på markedssituasjonen det neste halvåret.

– Pessimismen dominerer, fastslår organisasjonen.

Den siste undersøkelsen NHO har gjort blant medlemmene, viser at ikke bare er det en økning i antall bedrifter som venter svakere markedsutsikter de neste seks månedene – andelen med positive utsikter er blitt mindre.

– Vi ser tendensen nå til at bremsene er på i norsk økonomi. Svakere aktivitetsvekst og høyere kostnader svekker lønnsomheten til bedriftene, sier samfunnsøkonom Eirik Ese i NHO til NTB.

Samtlige fylker har en overvekt av pessimister: Størst er pessimismen i Innlandet, mens Troms og Finnmark har størst andel optimister.

Nåsituasjonen oppleves som best i Rogaland og Nordland. Innlandet og Viken er fylkene med svakest markedssituasjon.

Under halvparten av fylkene har nå overvekt av respondenter som oppgir at situasjonen er god, ifølge medlemsundersøkelsen.

Undersøkelsen er tatt opp i tidsrommet tirsdag 3. til tirsdag 10. oktober med totalt 2346 svar.