312 nye koronasmittede registrert siste døgn i Norge