– Vi er i en viktig fase i forbindelse med Hålogalandsvegen, det skjer veldig mye og det skjer veldig fort, sa regionvegsjef Torbjørn Naimak da han mandag møtte ordførere og representanter fra sektormyndighetene i politisk referansegruppe.

Ifølge en pressemelding fra Vegvesenet stresset Naimak poenget om at Hålogalandsvegen skal planlegges i rekordfart, og at fremdriften lett blir forstyrret dersom regionene starter en diskusjon om trasèvalg og prioriteringer.

Les også: Trykker på for ny kryssing av Tjeldsundet

Regionvegsjef Torbjørn Naimak understreket ifølge pressemeldingen at bestillingen fra regjeringen er klar, og at forsøk på å endre prioriteringer nå kan føre til utfordringer for fremdriften i prosjektet.

Risikerer betydelige forsinkelser

– En endring på dette vil kunne føre til betydelig lengre tidsbruk, både i planleggingen og for å få det realisert. Hvor mye, skal jeg ikke si, men det kan bli betydelig, siden vi har en NTP-revisjon på gang.

– Skal vi legge noe annet enn det regjeringen har sagt til grunn i denne planleggingen, vil det kunne rokke ved hele beslutningen og det oppdraget vi har fått i forbindelse med statlig plan, sa Naimak.

Les også: - Jeg registrerer at det sies noe annet i dag enn i forrige uke

– Jeg har skrytt mye av at vi har et godt samarbeid i dette prosjektet, både mellom de syv kommunene, sektormyndighetene og departementene som er involvert, og jeg er glad for at vi fortsatt kan ha full oppslutning fra dere om å planlegge i henhold til det som er bestilt fra regjeringen, sa Naimak.

Skjønner at det presses

Regionvegsjefen understreker at han har stor forståelse for at det det legges politisk press på konsept 3.

– Jeg syns selvsagt det er helt greit at dere jobber politisk for konsept 3 – så lenge det ikke rokker for fremdriften i konsept 2, sa Naimak.

I planleggingen av konsept 2 har man hele tiden lagt til rette for at de løsningene man foreslår skal ivareta en fremtidig ny kryssing av Tjeldsundet, og for å ivareta best mulig løsning for konsept 2 og 3 samlet, planlegges det å gjennomføre et forprosjekt for konsept 3 i løpet av 2015.