I løpet av kort tid har det skjedd flere forbedringer, både innendørs og utenfor Hadsel kirke.

Belysning

Kirken har fått flombelysning på selve bygningen, samtidig som også parkeringsplassen er forbedret med kraftig belysning.

I selve kirkerommet er det kommet nytt piano, og ny løper langs midtgangen, helt fra inngangsdøren og frem til alteret. Innenfor  alterringen er et heldekningsteppe på plass.

Mye penger

Totalt utgjør investeringene store beløp, men mye er fiansiert ved hjelp av gaver fra Hadsel kirkes venner, fra Kirkelig fellesråd og fra Distriktsmusikerne.

Den siste investeringen  som er kommet på plass, er gulvløperen som ble tatt i bruk søndag under gudstjenesten sist helg.

Gave fra konfirmanter

Konfirmantkullet fra 1946 feiret i fjor sitt 70-årsjubileum. Overskuddet, som var på noen tusen kroner, var med på å dekke en del av totalutgiftene på vel 80.000 kronert til gulvløperen og teppet i alterringen. Det var kirkeverge Gunnar Sandvin som orienterte i kirken om de store investeringene. Han opplyste om hvem som hadde bidratt til å dekke nødvendige investeringer, og takket de mange bidragsytere.

Kirkeverge Gunnar Sandvin takket for gaver til Hadsel kirke.

Flere jubileer

Det kan også nevnes at konfirmantkullet fra 1946 har feiret både 50-års, 60-års og sist 70 -årsjubileum.

Hver gang har overskuddene kommet Hadsel kirke til gode. Første gangen til messehagel og stola (bekledning til presten, red.anm.), andre gangen gikk beløpet til diakonien.

Viser ansvar

Det er en glede å konstatere at de fleste av det store konfirmankullet fra 1946, i antall godt over hundre, ved hvert eneste jubleum  har vist stort ansvar for sin barndomskire og støttet den godt økonomisk. Det er kirkeadministrasjonen svært  taknemlig for.