Ved utgangen av april måned er den kommunale skatteinngangen betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Særlig er inngangen stor i Hadsel, Sortland og Øksnes. I Hadsel er den kommunale skatteinngangen 7,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor, i Sortland 7,1 prosent høyere og i Øksnes 6,6 prosent høyere. Tallene forteller ikke hele historien. Økningen ved utgangen av april er lavere enn økningen ved utgangen av mars. Det betyr at vesterålskommunene i april har fått mindre skatteinngang enn i april i fjor. Sortland hadde størst vekst etter mars måned med 9,0 prosent, 1,4 prosentenheter mer enn ved utgangen av april. Slik er det for de øvrige kommunene i Vesterålen med unntak for Bø, som etter mars måned hadde en vekst på anemiske 1,3 prosent. Etter fire måneder er veksten 2,0 prosent.

Overraskende skatteinngang: Skattepengene renner inn Fem av seks vesterålskommuner har sterkere skattevekst enn budsjettert, og fire av kommunene er bedre enn landsgjennomsnittet. Ventet

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel er ikke overrasket over endringen fra mars til april. For en måned siden var han skeptisk til at skatteveksten skulle fortsette. Han fikk rett. Etter tre måneder Hadde Hadsel en vekst på 8,5 prosent, men etter fire måneder er veksten redusert til 7,6 prosent.

-Det har snudd i april måned. På landsbasis var skatteinngangen i april måned 9,5 prosent lavere enn samme måned i fjor. Samtidig har regjeringen redusert vekstanslaget fra 1,5 prosent til 1,0 prosent, skrev regjeringen i revidert budsjett. Dette kan få konsekvenser for Hadsel-budsjettet. I juni skal politikerne ha en litt større budsjettrevidering. Tommy Løveng Hansen sier til Vol at rådmannen i denne trolig vil foreslå at budsjettet skal reduseres i tråd med regjeringens skatteanslag. Disse pengene må politikerne dekke inn.

Må kutte drifta med 14 millioner kroner Øksnes kommune må øke inntektene eller ta ned drifta med 14 millioner kroner for å få neste års budsjett i null. Nå ber administrasjonen formannskapet komme med signaler om hvor de skal foreslå kutt. Fornøyd

Også i Sortland har man en avventende holdning. Økonomisjef Jonny Kvalø er fornøyd med at kommunen ser vekst, men minner om at en eventuell økning bare i liten grad blir igjen i kommunen.

-I fjor hadde vi cirka 10 millioner kroner høyere skatteinngang enn budsjettert. Av dette fikk vi beholde 2,1 millioner kroner, sier Kvalø, som for tiden har permisjon.

Samlet er skatteinngangen til norske kommuner 6,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor, som er 1,1 prosentenheter høyere enn veksten fra april 2015 til april 2016.

Tommy Løveng Hansen sier at «oppgjørsmåneden» mai kan bli avklarende for hvordan skatteinngangen blir resten av året.

Overraskende skatteinngang: Skattepengene renner inn Fem av seks vesterålskommuner har sterkere skattevekst enn budsjettert, og fire av kommunene er bedre enn landsgjennomsnittet. Kommuneskatt per april

Tall i mill kr2014201520162017Endring % fra i fjor
Hadsel49,950,953,657,77,6
13,913,615,315,62,0
Øksnes29,428,831,733,86,6
Sortland60,964,669,1747,1
Andøy30,131,533,934,92,9