Fra januar 2015 gikk firmaet over til å bli en del av Alf Brekken og sønner AS. Siste året med eget offentlig regnskap, 2014, hadde TT ei omsetning på over 30 millioner kroner, ei fordobling av de omtrent 14 millionene de omsatte for i 2010. – Det gikk godt i 2014 og det gjør det fremdeles, sier Yngvar Jakobsen til Vesteraalens Avis.I 2016 er om lag 35 ansatte tilknyttet avdelingskontoret på Børøya.

I 2010 var de bare ni stykker. For entreprenørbedriften er det først og fremst driftskontraktet med Statens vegvesen som har algt grunnlaget for veksten. Men bedriften har også andre kunder, både private og i næringslivet. – Sysselsetter mye folk

På spørsmål hva som kan være årsaken til veksten i Hadsel generelt, tror Jakobsen lokomotivene Nordlaks og Skretting har mye å si:– De sysselsetter mye folk, både i form av at de selv bygger og utvider, og at de har trygge arbeidsplasser som sørger for at folk bosetter seg i kommunen. Jakobsen mener det generelt er ei posivit steminng hva gjelder bygg og anlegg i Hadsel i dag. – Næringa går godt.