-  Eniros kataloger har en lang og sterk tradisjon, men utviklingen i samfunnet viser at størsteparten av befolkningen nå går over til å bruke digitale tjenester. Som en konsekvens av dette vil den aller siste katalogen utgis neste år, sier Renate Morken, kommunikasjonssjef i Eniro Norge.

I Norge har vi hatt trykte telefonkataloger helt siden 1880, da Morgenbladet publiserte en helsides annonse med oversikt over alle 169 telefonabonnenter i Kristiania og omegn. Den første katalogen i bokform ble utgitt første gang i 1882, da også med en oversikt over lokalt næringsliv.

De siste årene derimot er det kun Eniros lokalkatalog Ditt Distrikt som har blitt utgitt.

- Ditt Distrikt ble utgitt første gang i 1988 og den siste utgaven dekker 73 lokale kataloger rundt i landet. Fortsatt bruker 18 prosent av den norske befolkningen papirkatalogen, og katalogene har vært en attraktiv kanal for annonsering frem til nå, sier Eniro.

Den aller siste Ditt Distrikt-katalogen distribueres i juli 2017.