I løpet av de seneste seks årene har 120 deltakere fra hele Vesterålen gått på etablererkurset som arrangeres i et samarbeid mellom Fabrikken næringshage og kommunene i regionen.

– Andøy kommune har gjennom de seks første årene vært blant de flinkeste i klassen til å sende nyetablerere til kurset og vi håper også i år på en stor andel deltakere herfra, sier Roy Pettersen i Fabrikken Næringshage.

Innspill og nettverk

Kurset, som går over tre 2-dagerssamlinger og en helgesamling i høst, gir deltakeren en gjennomgang fra A til Å. Fra idé til realisering.

– Målgruppen er alle som har en forretningsidé, slik at de kan lære mer om det å starte en bedrift. Vi ønsker å nå de som har en liten bedriftsidé i magen, og hjelpe de å ta «hoppet» ut av den trygge jobben de har og satse, sier Pettersen.

– Gjennom kurset får man hjelp til å prøve ut ideen gjennom nye verktøy, se et helhetlig bilde og fokusere på hvem som er kunden og hva som skal leveres, sier forretningsutvikler Erling Hilstad.

– Og kanskje kan kurset også gi deg nye innspill. Det som er sikkert er at man gjennom å delta får et nettverk i hele Vesterålen blant andre nyetablerere og kanskje dukker det opp muligheter for samarbeid som du ikke har tenkt på, sier Erlandsen.

Passer unge fiskere

Ifølge statistikken er mellom 60 og 70 prosent av alle nyetablerere på landsbasis ikke er aktive med egen bedrift fem til seks år etter oppstarten.

– Etablererkurset er et verktøy for å gjøre denne statistikken mer hyggelig, sier Hilstad.

– Vi synes å merke en tendens etter de første seks årene at de som har gått etablererkurs er i full sving, sier Pettersen. Han har spesielt en oppfordring til Andøys unge fiskere om å melde seg på kurset.

– Dette er en gruppe som ofte er veldig god på det praktiske, men som i oppstarten overlater alt av papirarbeid til andre. Så vi mener at et etablererkurs er midt i blinken for de, for å kunne styre utviklingen av rederiene sikkert videre, sier Pettersen.

Har taushetsplikt

De tre næringsarbeiderne mener de, tross skyggen av regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren, opplever et stort engasjement i Andøy.

– Siden jeg flyttet hit har jeg opplevd at mange sitter med mange gode ideer, ikke bare for Andøya, men ting som kan vokse seg større og ut over regionen. Det er mange av de jeg kunne tenke meg å se på etablererkurset, sier Hilstad.

– Ja, veldig mange har ringt og sagt at de er interesserte i et slikt kurs, så nå håper jeg de kaster seg rundt og blir med, sier Erlandsen. De to understreker at deltakerne ikke trenger å være redde for at noen skal stjele ideen deres hvis de deltar på kurset.

– Både vi, foredragsholderne og alle deltakerne har taushetsplikt, så det trenger de ikke være redde for, sier Hilstad.

Nesten gratis

Etablererkurset avsluttes med en kurshelg.

– Der legges det opp til pitching av forretningsidé, her skal deltakerne vise hva de har arbeidet med gjennom kurset og hva de har kommet fram til. Det blir kåring av beste forretningsidé og beste presentasjon. Det vanker en fin premie til vinnerne som kan brukes til å ta bedriften videre, sier Pettersen. Arrangørene tar de fleste utgiftene ved etablererkurset.

– Deltakerne må kun betale en liten egenandel, og den dekker også bespisning ved oppstart og avsluttning, sier Pettersen, som håper mange melder seg på høstens etablererkurs.

– Vi håper på 20 deltakere, men starter når vi har 15. Første kurssamling er planlagt 20. og 21. september, sier han.