- Pengene bevilges for å inspirere disse bykommunene til å  styrke by- og regionsenterfunksjonen hos den enkelte. Pengene skal sikre god medvirkning inn i den  regionale planprosessen, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

- Solide bysentre

Fylkesråden mener en ser en sentralisering over hele landet og at solide bysentre er viktig.

-   Solide bysentra i Nordland, med attraktive tilbud som kan være med på å demme opp for fraflytting. Det er noe med byer som tiltrekker folk, og som vi må legge til rette for dersom vi skal beholde og øke innbyggertallet, sier Fagerås.

Ny plan

Bevilgningen er en del av fylkeskommunens arbeid med regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Planen skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling, gjennom å styrke de 10 byene som i fylkesplanen er pekt ut som sentra med regionale funksjoner: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik.

Planprogrammet ble nylig vedtatt, og i utarbeidingen av planen skal det tas hensyn til hver by sine særlige utfordringer og muligheter. Viktige stikkord i planen er vekstkraft, attraktivitet og regionforstørring.