19. februar 2016 vedtok formannskapet i Hadsel å avslutte reguleringsendring av reguleringplan HØ3 - Boligområde i Kjerkåsen. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 16. november 2006, og ble vedtatt å forbli uendret i 2016.

Det er Rønninggården AS ved Jens Petter Rønning som har tilbydd Hadsel kommune å kjøpe Kjerkåsen boligfelt(HØ3) Gnr. 62, bnr. 105 og Gnr. 62 bnr. 106. Dette skal være areal på 38.852 kvadratmeter ifølge Rønning.

9,7 millioner

- For dette arealet vil vi ha kr. 250,00 pr m2. Som til sammen utgjør kr. 9.713.000,00, skriver Rønning i et brev til kommunen tidlig i juni.

Rønninggården har fremsatt et krav om erstatning for merkostnader selskapet har hatt etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Området er ikke i gangsatt utbygget. Rønninggården AS mener at dette skyldes sendrektig og uriktig saksbehandling fra kommunens side. Erstatningskravet er på 500.000 kroner.

- Økonomisk risiko

Til formannskapet foreslår rådmannen å avslå tilbudet fra Rønninggården AS. I saksdokumentene framstår det at Hadsel kommune må låne kjøpesummen, der de også må påregne seg ytterlige kostnader for å gjøre tomtene salgsklare.

- Kjøpesummen og opparbeidelseskostnadene vil deretter måtte bakes inn i tomteprisen for salg. I praksis innebærer dette at det vil ta lang tid før kommunen får tilbake investeringen, står det i sakspapirene.

Rådmannen mener kommunens primæroppgave ikke omhandler utbygging av boligområder. Etter rådmannens vurdering har kommunen tilstrekkelig lignende areal tilgjengelig, og at det blir en økonomisk risiko om man skulle gå inn for investeringen.

Avisen har prøvd å komme i kontakt med Jens Petter Rønning, uten å lykkes.