En bøfjerding i begynnelsen av 30-årene er bøtelagt med 10.500 kroner, subsidiært 21 dager i fengsel for at han i juni i Bø kjørte personbil med en hastighet av 87 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 60 km/t.

Samme dag ble samme mann tatt for å ha kjørt personbil med en hastighet av 75 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 60 km/t. Mannen må tåle førerkortbeslag i seks måneder.

En unggutt fra Sortland har fått en bot på 5.000 kroner for at han i juli i Sortland kjørte traktor uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. Gutten havnet i grøfta og mistet kontrollen over traktoren som til sist veltet. Det oppstod skade på traktoren. Vedkommende må tåle førerkortbeslag i en måned.