På bakgrunn av det vedtok LO en uttalelse om saken da de hadde regionkonferanse tidligere denne måneden.

I den uttaler LO at Nordlandssykehuset må instrueres om å fortsatt gi Vesterålen mulighet til å benytte seg av nærmeste overgrepsmottak, som er i Harstad.

«LOs regionkonferanse i Nordland mener det er forstemmende at Nordlandssykehuset, uten å ha orientert om og drøftet saken verken med primærhelsetjenesten eller politiet i Lofoten og Vesterålen, men egenrådig og etter vår oppfatning meget arrogant, har sagt opp avtalen som ga vesterålinger og lofotværinger mulighet til å bruke overgrepsmottaket ved UNN i Harstad.», skriver de i uttalelsen.

Ber regjeringen og Stortinget om å engasjere seg

Som så mange andre før dem viser også LOs regionkonferanse til at oppsigelsen, som har virkning fra juli i år, er økonomisk begrunnet. Fra og med juli må overgrepsutsatte reise til Bodø med for eksempel rutefly for å komme til overgrepsmottaket.

«Man er da avhengig for fly – og av rutetidene med få rutetilbud i helgene og rutetider som for øvrig kan være problematisk å forholde seg til i mange tilfelle. Muligheten til å benytte tilbudet i Harstad, med langt bedre reisemuligheter og kortere avstand er en trygghet for at overgrepsofre kan få raskest mulig oppfølging.», skriver de i uttalelsen.

Videre uttaler LOs regionkonferanse at de registrerer at helsepersonell og etterforskere av overgrepssaker i Vesterålen sterkt advarer mot den endringen som ledelsen i Nordlandssykehuset har vedtatt å gjennomføre fra juli.

«Regionkonferanse anmoder om at sentralt politisk nivå i regjeringa og Stortinget instruerer Nordlandssykehuset om å gå tilbake til avtale med UNN Harstad som tidligere.», skriver de.

Avslutningsvis i uttalelsen mener de at hvis finansieringsmodellen for sykehusene har medført at Nordlandssykehuset har gått inn for å kutte avtalen med UNN Harstad, må det i dette tilfelle tas med i en konsekvensanalyse når en ny finansieringsmodell for sykehusene skal utredes.

«Slik som dette eksempelet viser, kan vi ikke ha det.», avslutter de.