Fylkesvei 821 Frøskelandsfjellet - Myre: – Jeg er klar på at dette er løftebrudd