Personopplysninger til 18.000 kan være på avveie

foto