Dette melder kommunen på sin hjemmeside tirsdag kveld.

På grunn av mangelen på tester, kan ikke kommunen, på kort sikt, levere ut selvtester til nærkontakter av smittede. Det er kun de som har symptomer på luftveisinfeksjon som får selvtester av kommunen onsdag og de nærmeste dagene.

«Vi har vært i kontakt med Statsforvalteren om behovet for flere tester, og håper å kunne få en større leveranse så snart som mulig. Vi vil komme med ny informasjon når vi får den», sier smittevernlege Hedda Mørch.

Konsekvensene for nærkontakter som ikke er syke, og som bor i en husstand med en smittet, må derfor gjøre følgende, ifølge Mørch.

«De må være i karantene med mindre de har et privat lager med selvtester som de kan bruke for å teste seg ut av karantene», sier hun.

Smittevernlegen understreker at kommunen ikke kan gjøre noe med situasjonen på egen hånd, og at de er avhengig av leveransene som myndighetene sender.