Har fortsatt koronamidler å dele ut til næringslivet