Avventer eventuelle lokale tiltak til tirsdag

foto