Nektes mer overtid

Montører fra Vesterålskraft i sving på knutepunktet Nord-Rygge. Foto: Tone M. Sørensen