Mener direktoratet ikke forstår hva som skal til for å utvikle ei ny næring

foto