Andværing blir ny styreleder i Nordland Akademi

foto