Livsfarlige maneter observert nær Nordlaks sine anlegg

foto