Kommuneoverlege: – Ikke forenlig med hensynet til folkehelsen

foto