Ville satse på solenergi – frarådet på grunn av vind