Overgrepsutsatte må reise til Bodø for undersøkelse