Overgrepsutsatte må reise til Bodø for undersøkelse

foto