Peker på 22 skredutsatte veistrekninger

foto
I mai 2020 gikk det et større jord- og snøskred ved Bjørnrå i Godfjorden i Sortland kommune. Foto: Rune Kr. Ellingsen