Vil ha nullvisjon for fiskere

foto
Sikkerhetskultur, reguleringer og samarbeid mellom næring og forvaltning har betydning for å nå nullvisjonen for fiskere. Foto: Thor-Ivar Guldberg