Luftfartstilsynet frykter for flysikkerhet og kollisjoner

foto