Statens vegvesens foreløpige tall viser at alle som omkom på veien i juli var menn.

– Det har vært en tung og trist sommer. Dette handler om alt annet enn tall og statistikk. For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de mange som rammes og blir berørt direkte og indirekte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Hun følger utviklingen fra dag til dag.

Mer enn en tredel av alle dødsulykker som skjer i trafikken skjer vanligvis i sommermånedene.

– Jeg frykter august-ulykkene som tidligere også har vært mange. I fjor mistet vi 13 i denne måneden alene, sier Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er alvorlig bekymret over økningen av omkomne på norske veier. Foto: Knut Opeide

– Urovekkende høyt

Ifølge vegvesenet er økningen fra 40 trafikkdrepte i fjorårets sju første måneder til årets, med 72, markant. Ni av de som har omkommet i trafikken hittil i år har gjort det i Nordland. Det er eldre menn som dominerer statistikken.

Vegvesenet mener likevel at den største økningen er motorsykkelulykker. Hittil i år har 17 omkommet på MC, mens fjorårets tall i tilsvarende periode var fem. I hele 2021 omkom 15 på motorsykkel.

– Dette henger selvsagt sammen med at det er flere som kjører motorsykkel, men likevel er tallet urovekkende høyt og utviklingen dramatisk. En av fire omkomne i trafikken i år har kjørt MC. Vi gransker dette nøye og samarbeider godt med mc-miljøet, sier Hovland

Antallet registrerte motorsykler har de siste to årene økt med 15 prosent. I samme periode har det vært økning på en prosent av folk som har tatt sertifikat til motorsykkel.