Siden 2015 har Hadsel gitt flyktninger som har gjort seg ferdig med introduksjonsprogrammet, arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og andre fremmedspråklige, sjansen til å få prøve seg i arbeidslivet gjennom prosjektet «Jobbsjansen».

Lyktes godt

Det har så langt gått svært bra: Av 12 deltagere i 2016, har 10 gått ut i ordinært arbeid. Og til nå i år har tre av tre deltagere fått seg jobb.

Jobbsjansen er et samarbeid mellom Flyktningtjenesten, voksenopplæringen og NAV. Det finansieres blant annet gjennom prosjektmidler fra IMDi.

Jobbsjansen

Etter å ha søkt om midler til å fortsette dette prosjektet får nå Hadsel 1,7 millioner kroner fra Imdi. Arbeidet skal spesielt rettes mot kvinner.

Det foralte Dulo Dizdarevic fra IMDi i en orientering til formannskapet i Hadsel torsdag.