– En viktig jobb framover er å få flere til å flytte til gullfylket Nordland

foto