Det er en årviss tradisjon at Sortland videregående skole, Kleiva, men studieprogram Naturbruk og Helse- og oppvekstfag, inviterer til dette arrangementet.

I år for skolen besøk av ca. 600 barnehageunger og 1.-klassinger fra hele Vesterålen.

Opplevelsene står i kø og unger og voksne får hilse på husdyrene, kjøre med hest og vogn og muligheter for å sitte på traktor.

Det legge opp til en sosial dag hvor både unger og voksne får møte andre fra Vesterålen i klatretauene, rundt bålet, i lavvoen eller ved matbordet.

Det er påmelding til arrangementet!